LUTHER GODE SALMER

 

Kom i godt selskab med Martin Luthers dristige salmer. Behagelig rytmisk salmesang; med mulighed for at synge med!


Miriam Jul Rasmussen og trioen Martin Legéne Group tilfører Martin Luthers salmer et let rytmisk præg, så de bringes naturligt ind i dette årtusinde.

Konceptet er enkelt: Ved at skabe en mere nutidig måde at akkompagnere salmerne på og en mere moderne lyd, der dog stadig til fulde respekterer salmernes udgangspunkt, oplever menigheden salmerne på en helt ny måde.

Miriam Jul Rasmussen er kirkesanger i Kirke Hyllinge og Lyndby Kirker ved Roskilde. Hun har gennem mere end 20 år været aktiv på den danske kirkemusikscene, bl.a. som solist ved mere end 500 kirkekoncerter i hele landet.

Miriams sangtalent kom allerede i brug, da hun som ganske ung pige sang i Danmarks Radios Pigekor, og her fik særdeles rig koncerterfaring med danske sange og andet klassisk sangmateriale. Senere blev det rytmisk musik, der primært fangede hendes interesse. 

Martin Legène er pianist og kirkeorganist i Kildevældskirken, København.

Martin Legéne Group har de seneste år medvirket ved et hav af gudstjenester og andre arrangementer, primært i folkekirkeregi.

 

Kirkekoncert   ·   Gudstjeneste   ·   Temaaften   ·   Konfirmandarrangement   ·   Syng-med-aften  mv.

Foto: DR MUSIC